U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Gastlezingen

Tijdens Edubuild Summit gaan er 13 verschillende gastlezingen door die je gratis kunt volgen.
Schrijf u via deze link in voor het volgen van 1 of meerdere gastlezingen.

Alle lezingen gaan door op donderdag 24.02.2022 in hal 3 van Flanders Expo Gent centraal op de beursvloer zelf.

Programma

09:30: Budgetneutrale verduurzaming van scholen. Het ESCO model werkt.

Inhoud
Met sterk gestegen energieprijzen worden scholen geconfronteerd met de noodzaak tot energiebesparing en hernieuwbare energie. Vaak start dan echter een moeilijke zoektocht naar de broodnodige middelen. Als ESCO-bedrijf heeft Wattson al diepgaande verduurzaming gerealiseerd in 10 scholen. Er werd een investeringsplan uitgewerkt en uitgevoerd. Naast technische realisatie zijn er ook de subsidiedossiers of het voorzien van externe financiering. We belichten graag de mogelijke pistes die kunnen worden bewandeld om verduurzaming effectief gerealiseerd te krijgen.

Door
Jasper Van Eeghem, Manager energie-efficiëntieprojecten & Antoon Soete, co-founder Wattson (duopresentatie)


10:00: (Hoe) bouwen we straks nog scholen?

Inhoud
We worden aangejaagd door de steeds snellere opmars van digitalisering en nieuwe technologie. Flipping the classroom, personaliseren, gamification, differentiatie, learning analytics, digitaal toetsen en multi-location learning. Ook het onderwijs maakt steeds meer gebruik van de beschikbare technieken. Maar kan het onderwijs wel snel genoeg meekomen in de inrichting van de leeromgeving? In een afgewogen balans van software, hardware (gebouwen, apparaten) en orgware (organisatie, trainingen). Heb je (straks) nog een gebouw voor onderwijs nodig?’

Door
Pepijn van Sandijk, Senior Adviseur Onderwijshuisvesting bij ICSadviseurs


10:30: Tendensen in verlichting: visueel comfort & energiebesparing.

Inhoud
Naast algemene tendensen in verlichting wordt er ook aandacht besteed aan de recent herziene norm (augustus 2021) ifv “werkplekverlichting” in scholen. Dit moet leiden naar een beter visueel comfort en een sterke energiebesparing. Het probleem van een slechte lichtkwaliteit in onderwijsgebouwen blijft meer dan ooit actueel.

Door
Catherine Lootens, Cluster Manager Groen Licht Vlaanderen & Projectmedewerker Laboratorium voor Lichttechnologie KU Leuven


11:00: Zomercomfort, niet enkel een zomers probleem!

Inhoud
Recent verscheen er (opnieuw) in de krant dat Vlaamse passiefscholen problemen hebben met zomercomfort. Een ongelukkige communicatie. Niet alle passiefscholen hebben dat probleem, en niet alle klassiek gebouwde schoolgebouwen hebben dat probleem niét. Zomercomfort is van álle tijden en komt voor in álle types gebouwen. De vraag is hoe je dit probleem verhelpt, als dat al nodig is.

Door
Els Vanden Berghe, Directeur Pixii / Passiefhuis-Platform vzw


11:30: Masterplanning binnen scholenbouw: een must!!!

Inhoud
Professioneel met infrastructuur omgaan vergt een lange termijnvisie vertaald in een dynamisch masterplan, een gedragen beleidsdocument dat antwoorden kan bieden op mogelijke realisaties via diverse financieringstrajecten op korte termijn en/of langere termijn. Hoe beginnen we hieraan, welke informatie is nodig, hoe analyseren we alles en komen we met visie en creatieve keuzes tot een gedragen plan.

Door
Ann Cautreels, Stafmedewerker Dienst Bestuur & Organisatie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen


12:00: Scholen van Morgen: dromen, durven, doen!

Inhoud
Het nijpend tekort aan duurzame schoolinfrastructuur en de noodzakelijke energie-vriendelijke upgrade die door de Green Deal geëist wordt, vereisen een professionele programmatorische aanpak. Versnippering van financiële en operationele resources zijn uit den boze. Niet alleen expertise, maar ook engagement, gedrevenheid en processturing zijn onontbeerlijke succesfactoren. Wat kunnen we van Scholen van Morgen opsteken?

Door
Philippe Monserez, Chief Design & Build Officer AG Real Estate & Program Director PPS Scholen van Morgen


12:30: De projectdefinitie, handvest voor innovatieve scholenbouw in het GO!

Inhoud
De afdeling infrastructuur van het GO! draagt iedere dag bij aan het creëren van inspirerende, innovatieve leeromgevingen in veilige, gezonde en comfortabele gebouwen. De projectmanagers komen dagelijks in aanraking met boeiende schoolbouwprojecten. Op het evenement geven Wina Roelens en Petra De Pril toelichting over de methodiek die ze daarbij hanteren, doorweven met een aantal voorbeelden door de beste leerlingen uit de klas.

Door
Petra De Pril, projectmanager & PMO Bouw en Wina Roelens, afdelingshoofd infrastructuur bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (duopresentatie)


13:00: Energie besparen of opwekken met financiële steun.

Inhoud
Wil je als school je energiekost verminderen én werk maken van duurzame schoolgebouwen? Via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) kan je beroep doen op tal van raamcontracten voor bijvoorbeeld isolatie, relighting, stookplaatsrenovatie of zonnepanelen. Je hoeft dus zelf geen aanbesteding te voeren, zij selecteerden al kwalitatieve studiebureaus en aannemers voor jou. Bovendien krijg je als school tot eind 2022 fikse steunbedragen via het Relanceprogramma van de Vlaamse overheid. Tel daar bovenop de renteloze energielening van Agion of GO! En de weg ligt voor je open om aan de slag te gaan!

Door
Nicolas Van Hauwermeiren, klantenverantwoordelijke Vlaams Energiebedrijf (VEB)


13:30: Hoe ontwerp je vandaag scholen voor overmorgen?

Inhoud
Echte duurzaamheid start met het maken van toekomstgerichte ontwerpbeslissingen. Hoe pakken schoolbesturen met vaak verouderde schoolinfrastructuur hun prangende uitdagingen het best aan om ervoor te zorgen dat de beperkte financiële middelen op de meest efficiënte manier aangewend worden. Dimitri Duysburgh licht de methodiek bij Architecten Groep III toe aangevuld met enkele voorbeelden uit de praktijk.

Door
Dimitri Duysburg , ir. architect en bestuurder Architecten Groep III


14:00: Welzijn in de school: onderdeel van het ontwerpproces.

Inhoud
Welzijn van leraren en leerlingen begint bij de leeromgeving waarin ze dagelijks aanwezig zijn. In het snel veranderende onderwijslandschap met steeds meer technologische toepassingen is het belangrijk dat de vereisten inzake veiligheid, hygiëne en milieu bewaakt worden vanaf de ontwerpfase van een bouwproject. Lieve Sablain geeft toelichting over de rol die de preventieadviseur hierin kan spelen.

Door
Lieve Sablain, Voorzitter Prebes Projectgroep Onderwijs en preventieadviseur vzw KITOS Katholieke Scholengroep regio Mechelen


14:30: De school van de toekomst ziet groen!

Inhoud
B2Ai architects staat voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde en op maat van de mens. We zetten het kind en het pedagogische project centraal in ons ontwerpproces. Hoe ziet de school van de toekomst eruit? Kinderen leren beter en sneller als ze kunnen interageren met leerkrachten, klasgenoten, andere leerlingen, ouders... Inspirerende ruimtes en een groene schoolomgeving waarin leerlingen uitgedaagd worden om op een speelse manier te ontdekken en zich te ontwikkelen spelen hierin een belangrijke rol.

Door
Julie Vermoortel, Partner - Architect bij B2Ai architects


15:00: Toegang tot schoolgebouwen: Integrale en flexibele oplossingen vanop afstand.

Inhoud
Wie heeft waar en wanneer toegang tot de schoolgebouwen? Toegangscontrolesystemen zorgen voor evenwicht tussen open en gesloten plaatsen. Deze lezing legt de nadruk op veilige en flexibele oplossingen die volledig kunnen geïntegreerd worden in bestaande schooladministratie-systemen. Geen sleutels meer, vanaf nu toegang, controle en beheer vanop afstand via smartphone.

Door
Johny Moens, Business Development Manager, Access as a service, dormakaba Belgium


15:30: “Open Concept” gebouwen automatisatie.

Inhoud
Fixsus is een innovatieve trendsetter en marktleider in “open concept” gebouwen automatisatie. Wij ontwerpen, plaatsen en programmeren gebouwbeheersystemen op maat van de klant, want dit is het brein van uw gebouw en dat wilt u natuurlijk efficiënt kunnen beheren. Onze installatie is een intelligent, flexibel, open en vrij toegankelijk systeem dat alle relevante technieken, zoals hvac, verlichting, zonwering, technische installatie, energiemanagement… op 1 beheersbaar platform samenbrengt. Het TIBA-platform. Kom en ontdek waarom uw gebouw baat heeft bij een Fixsus sturing.

Door
Koen Verschuere, Zaakvoerder Fixsus