Leuven bereidt definitieve invulling van Scheutsite voor
Scheutsite Kessel-Lo
De stad Leuven kocht in 2019 de Scheutsite in Kessel-Lo. Ze omvat een park van ongeveer 20 voetbalvelden groot met twee gebouwen: het Patersgebouw en het Zustersgebouw. In afwachting van de definitieve invulling in 2025 kregen lokale inwoners, organisaties en verenigingen de tijd om na te gaan of deze locatie voor hen de geschikte ruimte biedt. Op basis van hun ervaringen bereidt de stad de definitieve invulling voor. Ze maakte de plannen onlangs bekend aan de bewoners en de buurt.

“De afgelopen jaren groeide de Scheutsite uit tot een bruisende plek voor jong en oud. Twee scholen, 25 socio-culturele verenigingen, 125 Oekraïense vluchtelingen en vijftien jonge vluchtelingen in begeleiding van Hejmo en buurtbewoners hebben een stek in het Paters- en Zustersgebouw”, verklaarde schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera onlangs.

Vernieuwend onderwijs

De Scheutsite wordt vandaag benut als werkplek, klasruimte, atelier en opslagruimte. In de gemeenschappelijke lokalen worden allerlei activiteiten georganiseerd. “Verbinding en vernieuwend onderwijs is in het DNA van deze site geslopen. De leerlingen van de scholen kunnen hier zelfstandig werken, buiten de natuur in trekken en projecten opzetten met andere gebruikers. De afgelopen jaren zijn hier vele mooie gezamenlijke initiatieven gegroeid. Op basis van die ervaringen hebben we beslist dat het gebouw van de paters ter beschikking wordt gesteld van innovatieve onderwijsprojecten die een samenwerking uitwerken met socio-culturele organisaties”, meldt de schepen. 

De stad stelt een erfpachtformule voor waarbij ze eigenaar blijft en de gebruikers het complex beheren en vernieuwen in functie van hun noden. In het najaar komt er een oproep waarbij partnerschappen van onderwijs en socio-culturele organisaties zich kandidaat kunnen stellen om het voor een lange periode goed te beheren. 

Het gebouw van de zusters blijft in beheer van de stad. De stad Leuven bekijkt of het gewenst en nuttig is als extra ruimte voor socio-culturele organisaties. Ze blijft overigens op en rond de site actief, vooral in een flankerende rol. Zo zal ze de groene parkruimte rond de gebouwen beheren en stukken ontharden. Daarnaast zal ze de komende jaren de mobiliteit op en rond de Scheutsite aanpakken.