Jette plant nieuwbouw voor kleuters en Nederlandstalige academie
Nieuwbouw kleuterschool Jette
De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters van het reguliere onderwijs en de leerlingen van de uit haar voegen barstende Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck.

De gemeente Jette zet mee haar schouders onder dit dubbele project met een nieuwbouw voor het kleuteronderwijs van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool Van Asbroeck en voor het deeltijdse kunstonderwijs van de academie Muziek-Woord-Dans in de Van Eepoelstraat. In een tweede fase plant ze ook een refter die door het Nederlandstalige en het Franstalige onderwijs op de site kan worden gebruikt. Ze wil de nieuwe infrastructuur buiten de lesuren van de academie prioritair openstellen voor andere Nederlandstalige scholen en organisaties.

De totale geraamde kostprijs voor de infrastructuurwerken bedraagt 5 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC voorzien samen een subsidie van 3,9 miljoen euro; de gemeente Jette past het resterende bedrag bij.

De gemeente voerde reeds een eerste planningsonderzoek uit, nu is het de beurt aan de concrete realisatie. De projectpartners hopen dat de schoolgebouwen eind 2025 klaar zijn.