Evaluatierapport Scholen van Morgen
Campus BS KA Zottegem
Tijdens de voorbije jaren werden dankzij het DBFM-programma Scholen van Morgen in heel Vlaanderen en Brussel in een korte tijdsspanne 161 grote, meestal nieuwe scholenbouwprojecten gerealiseerd. Nu 88% van de 182 voorziene DBFM-projecten zijn opgeleverd, achtte het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) de tijd rijp om in opdracht van de minister van Onderwijs deze investeringsoperatie te evalueren en tegen het licht te houden.

Het evaluatierapport geeft eerst een beknopte inleiding, stelt de belangrijkste evaluatievragen en beschrijft het globale omgevingskader van deze “inhaalbeweging schoolinfrastructuur Vlaanderen”. Vervolgens kan je de concrete omvangrijke onderzoeksresultaten van de uitgevoerde evaluatie-opdracht raadplegen. 

Tot slot vat het evaluatierapport de belangrijkste bevindingen van deze studie samen en formuleert het de gepaste praktische beleidsaanbevelingen en aandachtspunten.

Vragenlijst en interviews

Via een online vragenlijst en persoonlijke interviews peilde AGION i.s.m. een onafhankelijk onderzoeksbureau naar de tevredenheid en kritische succesfactoren bij de scholen. Uit de bevraging komt naar voor dat de scholen een grote algemene tevredenheid voelen over het DBFM-programma en dat ze hun deelname aan het programma als een meerwaarde beschouwen.

AGION dankt de scholen en alle overige stakeholders die hebben deelgenomen aan de bevraging. Je kan het volledige rapport downloaden op de website van AGION.